Startsida      |       Om oss       |      Vår affärsidé       |      Tjänster       |      Kontakt     |     Offert

Transport/bud

Vi transporterar efter kundens önskemål.

Flytt:

Då det  är mycket som ska stämma överens i en flytt erbjuder vi skräddarsydda flyttjänster till både privat- och företagkunder. Vi flyttar tryggt och säkert! Som privatperson kan du utnytja rutavdrag. Vi har trafiktillstånd och är försäkrade genom Länsförsäkringar.

Magasinering:

Vi erbjuder privat- och företagskunder magasinering i. Varm och torr lokal som övervakas av Securitas dygnet runt.  

Slänga skräp på tippen?

Vi sorterar och slänger era saker på tippen efter önskemål

Nyttja RUT Avdraget:

Vi har yrkestrafiktillstånd och är försäkrade genom Länsförsäkringar!